Usługi sprzętem budowlanym

maszyna rozładowująca kruszec

Od 15 lat świadczymy kompleksowe usługi sprzętem budowlanym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, dlatego mogą nam Państwo zlecić wykonanie czynności sprzętem ciężkim. Zajmujemy się przeprowadzaniem wyburzeń, wykopów, robót ziemnych i wyrównywaniem terenu. Układamy również nawierzchnie m.in. z kostki brukowej, granitowej i bruku klinkierowego. Oferujemy także wynajem sprzętu ciężkiego: spycharek, koparek i koparko-ładowarek oraz kruszarek, samochodów z HDS i ciężarowych. W naszej firmie można zaopatrzyć się również w kruszywa budowlane: piasek, żwir i ziemię. Świadczymy również usługi związane z urządzaniem terenów zielonych.

Oferta usług budowlanych

Poniżej przedstawiamy Państwu pełną ofertę usług budowlanych. Wykonujemy:

Roboty związane z usuwaniem i utylizacją:

 • azbestu
 • papy
 • styropianu
 • oraz innych odpadów budowlanych

Roboty związane z usuwaniem i utylizacją:

 • azbestu
 • papy
 • styropianu
 • oraz innych odpadów budowlanych

Roboty związane z urządzeniem terenu:

 • beganit
 • bruk klinkierowy
 • kostka polbruk
 • kostka granit

Roboty ziemne:

 • utwardzanie dróg
 • niwelacja terenu
 • wykopy pod domki
 • drenaże
 • przyłącza kanalizacyjne
 • stawy
 • oczka wodne
 • oczyszczanie rowów melioracyjnych
 • hydroizolacje fundamentów
 • osuszanie metodą iniekcji krystalicznej

Wyburzania i rozbiórki:

 • wyburzenia budynków kubaturowych i budowli inżynierskich
 • utylizacja materiałów porozbiórkowych

Odśnieżanie:

 • parkingów, osiedli, dróg osiedlowych
 • dróg gminnych, dróg powiatowych
 • wywóz śniegu

Sprzedaż kruszyw (we wszystkich frakcjach):

 • piasek
 • żwir
 • czarnoziem

A także:

 • zakładanie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • roboty dekarskie

 

budynek-firmy-01
budynek-firmy-02
haldy-kruszywa-01
haldy-kruszywa-02
haldy-kruszywa-03
haldy-kruszywa-04
prace-ziemne-01
prace-ziemne-02
prace-ziemne-03
prace-ziemne-04

 

Zapewniamy terminowe i solidne wykonanie każdego powierzonego nam zadania. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu możemy działać na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

 

zielone maszyny firmy grunt

Urządzanie terenów zielonych

pomarańczowe rury wystające z ziemi

Roboty ziemne

zniszczony budynek

Wyburzania i rozbiórki

koparka spychająca śnieg

Odśnieżanie

hałda kruszywa

Sprzedaż kruszyw

koparka zbierająca gruz

Kruszenie gruzu

zielony traktor z pomarańczową maszyną

Wywóz gruzu stargard