Na czym polega hydroizolacja fundamentów?

Fundament to bardzo ważny element każdego budynku. Dzięki niemu możliwe jest stabilne posadowienie obiektu budowlanego, a także przekazanie na grunt ciężaru budynku i oddziałujących na niego obciążeń. Wykonanie hydroizolacji fundamentu jest ważne, bo pozwala uniknąć zawilgocenia budynku, niezależnie od tego, na jakim terenie został on posadowiony. Jak wykonywana jest hydroizolacja fundamentów? Wyjaśniamy.

Jak konkretnie wygląda proces hydroizolacji fundamentów?

Hydroizolacja fundamentów to warstwa ochronna, dzięki której fundamenty nie są niszczone na skutek działania wilgoci. Warstwa izolacyjna układana jest od strony gruntu oraz pomiędzy ławą fundamentową a ścianą fundamentową, a także pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą nośną. To jedna z usług budowlanych, którą warto wykonać w przypadku każdego obiektu budowlanego, nawet jeśli nie został on wybudowany na gruncie podmokłym. Wyróżniamy dwa rodzaje hydroizolacji fundamentów: izolację przeciwwilgociową i izolację przeciwwodną.

Dlaczego hydroizolacja fundamentów jest istotna?

Hydroizolacja fundamentów chroni przed zawilgoceniem budynku na skutek przesiąkania wody przez mury oraz kapilarnego podciągania wody z gruntu. Dzięki właściwie wykonanej hydroizolacji można uniknąć poważnych problemów z zawilgoceniem budynku, które skutkują rozwojem grzybów pleśniowych. Można wykonać hydroizolację fundamentów dostosowaną do poziomu wilgotności podłoża, ukształtowania terenu (woda spływająca z okolicznych wzniesień może powodować, że okresowo poziom wilgotności gruntu będzie bardzo wysoki), a także poziomu wód gruntowych.

Prawidłowo wykonana hydroizolacja stanowi skuteczne zabezpieczenie nie tylko przed zawilgoceniem budynku, ale także uszkodzeniem murów. Co więcej, pozwala zapobiegać powstawaniu mostów termicznych.

Usługi budowlane Grunt

doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.