Czym jest niwelacja terenu i kiedy okazuje się niezbędna?

Zgodnie z naszym słownikiem niwelacja w kontekście miernictwa i prac na działce budowlanej może mieć dwa znaczenia. To wyznaczanie różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi lub wyrównywanie terenu do wskazanego poziomu, poziomów. Usługi związane z niwelacją dzielimy więc na te, które dotyczą samych pomiarów – dawniej wykonywanych wyłącznie niwelatorem i łatą – lub prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy , czy robót budowlanych.

Niwelacja jako prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy lub robót. Budowa domu

Nie będziemy się zajmować dokładnie przepisami prawnymi i kwestią pozwoleń na niwelację terenu oraz rozważaniami, czy są to już roboty budowlane. Przedstawimy kilka przykładów, kiedy niwelacja terenu okazuje się niezbędna. Załóżmy, że kupujemy działkę pod budowę domu. Jeżeli pomiary geodezyjne wskażą, że różnice wysokości na danym terenie są wyraźne, przed rozpoczęciem budowy trzeba będzie ją odpowiednio zniwelować. Tego typu prace nie będą potrzebne, jeśli kupimy działkę przygotowaną uprzednio przez sprzedającego. Zdarza się, że przedsiębiorca inwestuje w teren o większym obszarze, by sprzedać go w formie przygotowanych działek.

Niwelacja w celu ukształtowania terenu do zadanych poziomów lub o określonych spadkach

Niwelacja terenu może być niezbędna w przypadku różnych inwestycji, nie tylko budowy pełnych obiektów. Czasem wyrównanie będzie potrzebne np. przed wykonaniem samych instalacji, jak instalacje wodno-kanalizacyjne. Wciąż będą to roboty przygotowawcze, nadal potrzebne będzie pozwolenie, przy czym obszar zaprezentowany na projekcie może mieć różne poziomy w różnych punktach lub określone spadki. Nie chodzi więc wyłącznie o wygładzenie powierzchni. Spadki mogą być niezbędne także przy przygotowaniu obszaru np. pod duży trawnik, czy parking.

Usługi budowlane Grunt

doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.