Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzania budynków

Wyburzanie budynków obarczone jest ryzykiem zarówno dla pracowników, jak i osób znajdujących się w pobliżu. Kluczowe jest zatem przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych. Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe zgodnie z przyjętą terminologią klasyfikowane są bowiem do prac budowlanych. Co więcej, w wielu sytuacjach do wyburzenia budynku potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę i dokumentacja projektowa. 

Zabezpieczenie terenu

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, należy wyznaczyć obszar objęty pracami. Teren musi zostać ogrodzony, a na placu budowy powinny zostać wytyczone strefy niebezpieczne oraz składowiska odpadów. Pracownicy muszą mieć zapewnione właściwe warunki higieniczne i sanitarne oraz wszystkie maszyny i urządzenia niezbędne podczas pracy.

Przed rozpoczęciem prac obiekt budowlany musi zostać odpięty od sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Rozbiórki mogą być przeprowadzane, jeśli siła wiatru nie przekracza 10 m/s. Pracownicy nie mogą przebywać na niższych kondygnacjach niż te, które są aktualnie demontowane.

Środki ochrony indywidualnej

Każdy pracownik przebywający na placu budowy bezwzględnie musi być wyposażony w środki ochrony indywidualnej, czyli odzież ochronną i sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, który wymagany jest wtedy, gdy niemożliwe jest zastosowanie elementów chroniących przed wypadnięciem w postaci barier i przegród. W takim przypadku pracownik musi posiadać szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne i uprzęże.

Odzież ochronna dla pracowników wykonujących prace rozbiórkowe to spodnie, kurtka, rękawice, buty z podnoskiem chroniącym przed urazami, a także kaski ochronne, które mają osłaniać głowę przed spadającymi odłamkami gruzu. Jeśli w czasie rozbiórki panuje duże zapylenie, to konieczne jest stosowanie masek i okularów.

Usługi budowlane Grunt

doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.