Jak utylizować odpady porozbiórkowe?

Po wykonaniu prac rozbiórkowych pozostaje cała masa różnego typu odpadów. Najwięcej jest gruzu, ale pozostaje też wiele innych materiałów, których należy się pozbyć. Kolejno trzeba poddać je utylizacji we właściwy sposób.

Co zrobić z odpadami porozbiórkowymi?

Pozostałe na placu porozbiórkowym materiały są w większości w złym stanie i niemożliwe jest ich powtórne wykorzystanie. Wszystkie pozyskane w czasie rozbiórki materiały należy dokładnie posegregować i umieścić w odpowiednio przygotowanych do celu kontenerów. Można zamówić kontenery na czysty gruz oraz na odpady zmieszane. Nie można takich odpadów pozostawiać na posesji, zabronione jest także ich spalanie czy zakopywanie. Niejednokrotnie ponownie można wykorzystać tylko pozostały po rozbiórce gruz. Taki materiał może być poddany kruszeniu i zastosowany do budowy dróg, podjazdów, tarasów, czy innego typu inwestycji budowlanych. Recyklingiem gruzu może zająć się wykonawca prac rozbiórkowych lub firma zajmująca się odpadami. Czasami można także wykorzystać pozyskane w trakcie rozbiórki czyste drewno.

Które odpady należy zutylizować?

Odpady porozbiórkowe w pierwszej kolejności należy posegregować na takie, które można poddać recyklingowi oraz takie, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania. Te ostatnie trzeba we właściwy sposób zutylizować. W szczególności dotyczy to wszystkich odpadów niebezpiecznych. Przykładem takich odpadów są między innymi pokrycia dachowe zawierające azbest lub papę. Tych materiałów nie wolno wrzucać bezpośrednio do kontenerów. Najpierw trzeba je właściwie zabezpieczyć, a dopiero potem można umieścić w pojemniku. Takie odpady powinny trafić do miejsca, w którym dokonywana jest utylizacja. Taki miejscami są punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do prac rozbiórkowych najlepiej zatrudnić specjalistyczną firmę wyposażoną w stosowne urządzenia i sprzęt ochronny, jedną z nich jest firma Grunt. Fachowcy zajmują się wszystkimi pracami rozbiórkowymi oraz segregacją i wywozem odpadów budowlanych.

Usługi budowlane Grunt

doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.