Czy trzeba mieć uprawnienia do usunięcia azbestu?

Azbest jest włóknistym materiałem nieorganicznym, który ma działanie chorobotwórcze, przede wszystkim w momencie uszkodzenia, czyli np. łamania i cięcia. Wówczas uwalniają się jego włókna, które po wdychaniu są szkodliwe dla organizmu w dłuższym okresie czasu. Pozostaje więc pytanie, czy do usuwania azbestu trzeba mieć uprawnienia? Zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Usuwanie azbestu w praktyce

Usuwanie azbestu może być realizowane tylko i wyłącznie przez podmioty dysponujące odpowiednim wyposażeniem do realizacji takich prac. Ich pracownicy również muszą być we właściwy sposób przeszkoleni w tym zakresie tak, aby także nie doznali negatywnych efektów wskutek usuwania azbestu.

Właśnie dlatego takiej czynności mogą podejmować się tylko i wyłącznie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, które muszą dodatkowo spełnić kilka warunków. Jeśli natomiast chodzi o samo usuwanie azbestu, to nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na jego zbiórkę, ale tylko w tej sytuacji, gdy odpad znajduje się na miejscu demontażu.

Obowiązki podczas usuwania azbestu

Jednym z obowiązków w przypadku realizacji takich zleceń jest uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. Istotne znaczenie ma również to, aby zawiadomić o planowanych czynnościach okręgowego inspektora pracy, organ nadzoru budowlanego, a także państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Wszystko to w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem realizacji tego typu prac. Usuwanie azbestu zgodnie z przepisami to także domena naszej działalności.

Kary obowiązujące za samodzielne usuwanie azbestu

Trzeba mieć na uwadze także to, że demontaż na własną rękę elementów zawierających azbest podlega karze. To kara w wysokości do 5000 złotych wynikająca z faktu, że tym samym doprowadza się do powstania zagrożenia dla zdrowia innych osób.

Jak widać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie są niezbędne, aby legalnie oraz bezpiecznie usuwać azbest. Aby dowiedzieć się więcej o takiej usłudze, zachęcamy do kontaktu.

Usługi budowlane Grunt

doświadczenie zbudowane na solidnych fundamentach.